DE | EN | RU

info@winheller.com+49 (0)69 76 75 77 80Mon. - Fri. from 8am to 8pm, Sat. from 8am to 5pm

Nieprawidłowo obliczona opłata za przejazd ciężarówki: Spedytorzy mają prawo do zwrotu pieniędzy w wysokości około 4 procent!

incorrect truck toll GermanyFirmy spedycyjne, które przewożą towary w Niemczech lub przez niemieckie terytorium, muszą uiszczać opłaty za przejazd ciężarówką. Problem: opłata za przejazd narusza prawo UE! Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) orzekł, że Niemcy nieprawidłowo obliczyły wysokość opłaty za przejazd ciężarówek i że niemiecka opłata za przejazd ciężarówek jest zbyt wysoka (ETS, wyrok z dnia 28.10.2020 r. – C 321/19). Dzieje się tak od 2005 roku.

Przewoźnicy zapłacili około 4 procent za dużo!

Wynika to z faktu, że przy obliczaniu opłat za przejazd uwzględnia się również koszty dla policji drogowej. Koszty te nie są jednak kosztami operacyjnymi i w związku z tym nie powinny były zostać uwzględnione w opłacie za przejazd samochodów ciężarowych. A zatem pobieranie tych opłat było niezgodne z prawem. Koszty ponoszone przez policję drogową stanowią około 3,8 procent opłaty drogowej. Wszystkie firmy, które w latach 2017r.-2020r. uiszczały opłaty za przejazd samochodów ciężarowych, mogą otrzymać zwrot około 4 procent opłaty. Zwrot nie następuje jednak automatycznie , lecz musi zostać złożony wniosek i w razie potrzeby musi zostać wniesiony do Sądu Administracyjnego przeciwko Republice Federalnej Niemiec w drodze skargi o wykonanie.

Zwrot często w sześciu lub siedmiu cyfrach!

W znanych nam przypadkach, rzekomo niska stopa procentowa wynosząca około 4 procent szybko składa się na sześcio do siedmiocyfrową kwotę zwrotu poniesionych opłat.

Dyrektorzy zarządzający są zobowiązani do podjęcia działań

Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa spółek, zarząd spółki może być zobowiązany do zbadania i wyegzekwowania roszczeń o spłatę. Jeśli tego nie zrobią i nie wystąpią z roszczeniem – co obecnie jest dość oczywiste – mogą być odpowiedzialni za szkody poniesione przez firmę.

Uwaga: Przedawnienie za rok 2017 grozi wygaśnięciem z dniem 01.01.2021!

Organ musi jedynie zwrócić bezprawnie pobrane opłaty o ile ich ustalenie jest nadal przedmiotem odwołania. Termin przedawnienia roszczenia o zwrot opłat za przejazd wynosi trzy lata. Oznacza to, że wniosek o zwrot kosztów opłat za przejazd za rok 2017 ulegnie przedawnieniu z dniem 31.12.2020! Aby “powstrzymać” przedawnienie osoby, których ono dotyczy, muszą zatem szybko zareagować i podjąć środki zapobiegające przedawnieniu.

Roszczenia za lata 2018 i 2019 mogą być składane w 2021 r.

Natomiast wnioski o zwrot kosztów za lata 2018 i 2019 mogą być jeszcze dochodzone w 2021 r.

Chętnie udzielimy Ci wsparcia!

Nasi doświadczeni prawnicy (języki: niemiecki, angielski, polski, rosyjski, turecki) chętnie sprawdzą, czy przysługuje Państwu częściowy zwrot opłat drogowych i pomogą w przygotowaniu wniosku. Chętnie podejmiemy działania zapobiegające wygaśnięciu przedawnienia, aby nie utracić roszczenia o zwrot kosztów opłat za przejazd w 2017 roku. Jeśli chcesz, możemy Cię wesprzeć w taki sposób, abyś nie musiał zajmować się tą sprawą szczegółowo i mógł skupić się na swojej działalności na koniec roku.

Koszty: nasza oferta dla Państwa

W przeciwieństwie do zwykłej praktyki innych firm prawniczych, nie pobieramy naszych opłat jako procent od zwracanej kwoty. Płacisz nam tylko za pracę, którą wykonujemy. Ponieważ reprezentujemy wyłącznie duże firmy spedycyjne, które zazwyczaj mają wysokie roszczenia o zwrot kosztów, ta praktyka rozliczeniowa pozwala naszym klientom zaoszczędzić sporo pieniędzy. Jednak na wyraźne życzenie klienta możemy oczywiście uzgodnić również opłatę ryczałtową, o ile jest to prawnie dopuszczalne.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem info@winheller.com lub telefonicznie pod numerem +49 69 / 76 75 77 80.

Stefan Winheller

Attorney Stefan Winheller has specialized in tax law for about 20 years, especially in the areas of cryptocurrencies, foundations/nonprofits and international tax law.

>> show profile

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

WINHELLER Blog via Newsletter

Subscribe to our free newsletter and receive regular updates on German business law by e-mail. (Mandatory fields are marked with *)

German Business Law News (4 times a year)
I would like to subscribe to the selected newsletter and for that purpose give my consent to WINHELLER to process my above mentioned data. I have read the "Information for Data Processing in the Newsletter Subscription". I understand that I can revoke my consent at any time with effect for the future by clicking the unsubscribe button within the newsletter. *